Zadania


Zadania i cele statutowe

Przedmiotem działania PZD jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie :
 1. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
 2. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 3. Pełnienie funkcji inwestora;
 4. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. Koordynacja robót w pasie drogowym;
 7. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 10. Przeprowadzanie kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
 11. Wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 14. Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 16. Sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym;
 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
Informacja wytworzona przez:
Dyrektor PZD - Krystyna Sulima , w dniu:  18‑04‑2007 11:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Pisarski
email: mpisarski@finn.pl
, w dniu:  18‑04‑2007 11:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2012 21:37:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie