Zimowe utrzymanie dróg


INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG
powiatowych na terenie powiatu zwoleńskiego.

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie powiatu zwoleńskiego
oraz drogi przyporządkowane odpowiednim standardom.

W sezonie zimowym 2012/2013 drogi powiatowe będą utrzymywane wyłącznie w V i VI standardzie. Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania nawierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
Zakresem prac przy zimowym utrzymaniu objęto - 237,703 km dróg powiatowych ogółem, w tym:
 • 7,400 km ulic na terenie miasta Zwolenia,
 • 230,303 km dróg zamiejskich na terenie powiatu zwoleńskiego.

W V standardzie

obejmującym 76,013 km dróg:

 • jezdnia powinna być odśnieżona w miejscach zasp,
 • w miejscach zasp powinien być odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek,
 • jezdnia powinna być posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj. ostrych łukach, wzniesieniach i spadkach powyżej 4%, skrzyżowaniach dróg,
 • czas likwidacji śliskości w miejscach wyznaczonych nie może przekraczać 8 godz. od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość,
 • czas odśnieżania nie może przekroczyć 16 godz. od ustania opadów śniegu, nabój śnieżny i śnieg zajeżdżony występują, zaspy do 24 godz;
 • w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu dopuszcza się przerwę w komunikacji do 24 godz.

W VI standardzie

obejmującym 161,690 km dróg zamiejskich na terenie powiatu zwoleńskiego:

 • jezdnia zaśnieżona na całej szerokości,
 • prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb
 • jezdnia powinna być posypywana po odśnieżeniu na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu .
 • śnieg luźny, zajeżdżony i nabój śnieżny występuje
 • zaspy występują do 48 godz. po ustaniu opadów śniegu .

Do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg zabezpieczono 500 ton 10% mieszanki piaskowo - solnej oraz następujący sprzęt:
- piaskarki - 3 szt
- pługi odśnieżne - 6 szt
- koparko-ładowarki - 5 szt
- równiarki - 2 szt.
- pług wirnikowy - 1 szt

W przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg organizacja prac zostanie dostosowana do aktualnych zmieniających się warunków na drogach. Przyjmowane będą niekonwencjonalne rozwiązania np. zaczynając odśnieżanie od dróg o największym znaczeniu lub odśnieżanie tylko 1 pasa ruchu.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych mają na celu złagodzenie trudnych warunków zimowych panujących na drogach, a nie całkowite ich wyeliminowanie.

Użytkownicy dróg mogą zasięgać informacji o przejezdności i stanie dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zwoleniu, tel.: 48/676-49-56 w godz.7.00 - 15.00 lub 603 887 173 całodobowo.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w PZD Zwoleń
(ogółem 237,703 km) w okresie 01.11.2012 - 31.03.2013
Droga

Długość km

Nazwa

Numer

Standard V

Standard VI

Suskowola-Policzna

3520 W

8,531

Sucha-Męciszów

3569 W

1,960

Gózd - Rawica

3532 W

2,350

Kłonówek- Rawica

3533 W

1,445

Makowiec-Rawica

3534 W

2,470

Kazanów - Kopiec

4502 W

6,270

Odechów-Ostrowiec

3536 W

7,118

Iłża-Wólka Gonciar.

3548 W

2,550

Policzna-Gródek

4503 W

3,538

Gródek-Sarnów

4504 W

4,445

Garbatka-Czarnolas

1742 W

6,116

Policzna-Chechły-44

4505 W

13,406

Zwoleń-Sarnów

4506 W

14,415

Gniewoszów-Chechły

1743 W

0,835

Jedlanka-Karczówka

4507 W

3,025

Zwoleń-Filipinów

4508 W

8,072

Władysławów-Ługi

4509 W

6,345

Rawica-Borki

4510 W

3,793

Miodne-Bartodzieje

4511 W

3,640

Zwoleń - Tczów

4512 W

9,720

Zwoleń-Kazanów

4513 W

14,228

Droga przez Sydół

4514 W

3,500

Tczów-Wincentów

4515 W

8,372

Bartodzieje-Kazanów

4516 W

8,438

Osuchów-Wólka

4517 W

5,830

Kazanów-Kowalków

4518 W

9,795

Kazanów - Wielgie

4519 W

2,000

Kroczów - Pcin

4520 W

1,275

Szczęście-Babin

4521 W

5,047

Załazy - Zamość

4522 W

1,895

Polesie-Wólka Łag.

4523 W

2,444

Pająków-Ławeczko

4524 W

8,120

Łagów - Przyłęk

4526 W

7,063

Zielonka-Łaguszów

4527 W

12,019

Zwoleń-Baryczka

4528 W

18,033

Jasieniec-Mierziączka

4529 W

7,590

Babin - Tymienica

4530 W

3,400

Lipiny - Lucimia

4531 W

7,847

Chotcza - Lucimia

1937 W

1,213

RAZEM

76,013

161,690

Informacja wytworzona przez:
Dyrektor PZD - Krystyna Sulima , w dniu:  08‑11‑2012 12:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  08‑11‑2012 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑11‑2012 12:57:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie